Impormasyon  |  Kasaysayan  |  Mga Pinuno  |  Mga Larawan  |  Lokasyon
Wika:  English  Tagalog
 

Ang unang 80 taon ng pananakop ng mga Espanyol ay taon ng pagdadalamhati at pagdadasal, sanduguan ng mga datu at paglalakbay. Pagkatapos sinundan ng paghahanap ng mga isla na matitirhan. Napakaliit na impormasyon tungkol sa kasaysayan ng Leyte sa pagitan ng 1700 at 1900, noon ang mga katutubo ay binindisyonang maging kristyano.

Sa panahong ito ang dokumento ng gobyerno tungkol sa ating kasaysayan ay talagang kunti lang. Sinasabi na ang Leyte ay ngasimula noong 1622. Ang simpleng istruktura ng gobyerno ng encomenderos ay nagbigay daan sa alcalde mayor, corregidores at tenientes. Nagsimula ang politiko-militar sa Leyte na kasama ang Samar, noong 1735. Naghiwalay lamang ang politika ng dalawang probinsya noong 1768. Noong 19th century ang Leyte ay nasa third class na probinsya sa 28 pueblos.

Ang kapital ng Leyte ay nagbago maraming beses bago ang Tacloban na ngayon ay isang siyudad at ang permanenteng kapital ng Leyte. Wala masyadong dokumento ang probinsya ng mga pinuno bago mag 1831. Pagkatapos ang mga sumusunod ay ipinapakita ang pagbabago ng authoridad political:  

Gabriel Lavallino.........................Sept. 2, 1831
Manuel Laya.............................................1839

ALCALDE MAYOR
Victorino Lopez Llanos..............................1842
Pedro Nalleg y Barrutel.............................1844
Venancio M. Pizon.....................................1848
Jose Torre y Busquet ...............................1853

TENIENTE DE GOBERNADOR
Luciano Borromeo.....................................1856
Juan Martinez Polo....................................1856
Evaristo del Valle.......................................1857
Vicente Bouvier.........................................1858
Salvador Elio.............................................1859
Fransisco Herrera Davila...........................1861

ALCALDE DE GOBERNADOR
Juan Muiz y Alvarez...................................1862
Miguel Ruiz Perez......................................1863
Joaquin Dalman.........................................1864

COMADANTE POLITOCO-MILITAR
Domingo Fernandez Imbert.......................1866
Juan Sevaillano.........................................1868
Pablo Galaa..............................................1870
Eugenio Garcia Ruiz.................................1872
Joaquin Jironza.........................................1873
Jose Fernandez Teran..............................1876
Victor Sanz Cantero..................................1882
Alfonso Gonzales Wovellas.......................1885
Jose Quesada...........................................1887
Jose Gil de Avalle......................................1889
Luis Prats Bandrajen.................................1890
Fransisco Fernandez Bernal.....................1893
Teodorico Feijoo.......................................1895
Fernando S. Juarez...................................1897

COMANDANTE
Gabriel Galza............................................1898

GOBERNADOR de CIVIL
Catalino Tarcela.......................................1898
Vicente Lukban........................................1898
Ambrocio Mojica.......................................1898

GOBERNADOR de MILITAR
Arthur Murray...........................................1899 - 1901

GOBERNADOR de CIVIL
Henry Allen..............................................1901 - 1902
Joseph Grant...........................................1902 - 1904
Peter Borseth..........................................1904 - 1906

PILIPINONG GOBERNADOR
Jaime de Veyra........................................1906 - 1907
Vicente Diaz............................................1907- 1908
Francisco Enage.....................................1908 - 1910
Pastor Navarro........................................1910 - 1912
Jose Veloso.............................................1912 - 1916
Julian de Veyra........................................1916 - 1917
Salvador Dementrio.................................1917 - 1919
Eugenio Jaro...........................................1919 - 1922
Salvador Dementrio.................................1922 - 1924
Honorio Lopez.........................................1924 - 1927
Vicente de la Cruz...................................1928 - 1934

GOBERNADOR NG PHILIPPINE COMMONWEALTH
Antonio Marcos.......................................1935 - 1936
Rafael Martinez.......................................1936 - 1940
Bernardo Torres......................................1940 - 1942
Pastor Salazar.........................................1943 - 1944
Ruperto Kangleon...................................1944 - 1945
Salvador Demetrio...................................1945 - 1946

GOBERNADOR NG REPUBLIKA NG PILIPINAS
Mamerto Ribo.........................................1946 - 1949
Catalino Landia......................................1949 - 1950
Mamerto Ribo.........................................1950 - 1951
Bernardo Torres.....................................1952 - 1957
Ildefonso Cinco.......................................1958 - 1963
Norberto Romualdez, Jr..........................1964 –

 

 
© Tarantula 2007 Leyte Provincial Capitol
All Rights Reserved.