about villaba town

Mula sa Tacloban City, mayroon mga Vans at Bus sa Bagong istasyon ng bus kung saan ang talatakdaan ng pagbiyahe mula Tacloban patungong Villaba ay mula 7:30 ng umaga, 9:30 ng umaga at 11:00 ng umaga. Ang biyahe sakay ng van mula Tacloban patungong Villaba ay umaabot ng dalawang oras. Pagdating sa Villaba, pwede kang sumakay ng motorsiklo na ang pamasahe ay aabot sa 70 – 150 pesos at ang biyahe ay umaabot sa halos 20 minuto mula sa Poblasyon ng Villaba patungong barangay Buga-Buga. Pagdating mo sa Buga-Buga hills, pwede kang magkipag-usap sa lokal na taong papatnubay sayo na babayaran mo ng halos 500 pesos. Sa paglalakbay niyo patungo sa taas, dadaan kayo sa isang monumento kung saan inilagay nila ang mga natagpuang mga buto at labi ng mga sundalo na nakipagdigmaan noong pangalawang digmaang pandaigdig. Ang eksena sa tuktok ng burol ay napakaganda at sulit akyatin.

Mula sa Buga-Buga Hills pabalik sa Tacloban City, may isang biyahe lamang kada araw at ito ay ang Bus na sasakyan na bumibiyahe derecho sa Tacloban City. Ang bus na ito ay bumibiyahe sa 11:00 ng umaga. Kung gusto niyong umuwi sa hapon, pwede kayo sumakay ng van patungo Ormoc City na umaabot sa mahigit kumulang ng isang oras ang biyahe. At sa pagabot sa Ormoc City, may mga AVAILABLE na mga vans na bumibiyehe patungong Tacloban City na kung saan ay umaabot ng 2 oras ang biyahe.