Araw ng Pasko

Ang Pasko sa Pilipinas ay isang gawain ng mga pamilya. Bago mag alas-dose ng hating gabi sa Disyember 25, ang Misa de Aguinaldo ay idinidiwang. Ito ay kadalasang inaalinsabay ng lahat nga miyembro ng pamilya. Ang Misa de Aguinaldo ay ang misa na nagpapabatid ng pagkasilang ni Panginoong Kristo, ang Simbahang Roman Katoliko, at ang Philippine Independent Church (Aglipayan) sa pagdiwa ng sinilangan Jesu Kristo.

Ang Misa de Aguinaldo ay ipinagdidiwang sa madaling araw o kaagad ng umaga sa pagsikat ng araw bago mag alas diyes, ang oras na ito ay mas ginustuhin nga mga Pilipino sa mga pumasayang magdiwa ng Pasko sa mas mahabang panahon ng Noche Buena.

Pabor sa umaga, ang pamilyang Pilipino ay bumibisita sa mga miyembro ng extended na pamilya, lalong lalo na ang mga mas nakaktandang miyembro ng pamilya dahil ito ay ang pagpapakita ng respeto. Ang kaugaliang ito ay naging tradisyon sa Pilipinas sa tinatawag na Pagmamano, it ay ginagawa sa pamamagitan ng pag hawak ng kamay ng mas nakakatanda at inilalagay sa noo habang nagsasalita ng “Mano Po”. Aguinaldo o bagong pera na malutong, presko galing sa banko ay ibinibigay, lalong lalo na sa mga kabataan, pagkatapos ng pagmamano.

Isang tanghaliang pasko ay nagagnap pagkatapos ng Pagmamano. Ang pananghalian ito ay mabigat na dumedepende sa pondo ng pamilya. Ang mga mayayamang pamilya ay naghahanda ng maluwalhating kainan na tumataglay ng Jamon de Bola, Queso de Bola, Lechon at iba’t-ibang delicacies. Ang ibang mahihirap na pamilya ay pumipiling magluto ng simple na mga pagkain pero espesyal pa rin. Pagkatapos ng pananghalian, ang palitan ng regalo ay isinasagawa. Ang mga Ninong at Ninang ay ina-akalang bumigay ng mga regalo o Aguinaldo sa mga inaanak nila.

Sa pagabot ng gabi, ang mga miyembro ng pamilya ay naguusap-usap habang nakikinig sa kanilang paboritong Paskong kanta. Ang iba ay naghahanda ng engrandeng hapunan.

Niños Inocentes

Ang Niños Inocentes ay idnidiriwang sa Disyembre 28 bilang Holy Innocent’s Day o Childersmas sa ibang bansa. Ang inosente ay itinutukoy sa mga kabataan na pinaslan o pinatay sa utos ni Herod, na ang misyon ay patayin ang bagong silang na si Jesukritso.