Bisperas ng Pasko

Para sa mga Pilipino, ang Disyembre 24 ay ang pinaka-inaabangang Noche Buena ang tradisyonal na pista pagkatapos ng misa sa hating gabi. Ang mga miyembro ng pamilya ay nagkakaisa at nagsasalo-salo sa oras ng pagka alas dose ng hating gabi at sama samang kumakain ng mga tradisyunal na pagkain tulad ng Queso de Bola, tsokolate, at hamon at minsan ang iba at nagbubukas ng kanilang mga regalo.

Sa ibang mga probinsya at eskwelahan sa buong Pilipinas, isinasadula ng mga Katoliko ang paglalakbay nila Joseph at Blessed Virgin Mary sa paghahanap ng lugar na mapapanganakan dahil sa malapit na pagsisilang ni Panginoong Kristo. Ito ay ang tradisyonal na Panunuluyan, at tinatawag ding Pananawagan at Pananapatan.

Sa umaga ng araw ng Pasko, habang sumisilang ang araw, sa kalsada ay Isinasadula din ito kasama ang mga actor na gumaganap bilang Joseph at Mary papunta sa mga bahay. Kumakanta sila ng wika wika bang bang, isang tradisyonal na kanta na ang layunin nito ay mapagising ang may pagaari ng bahay habang ang mga actor ay humahanap ng matutuluyan. Pero ang mga actor ay hindi ipinapatuloy sa mga bahay na kinakatokan ng mga actor. Sa katapusan, ang mga actor ay tumutungo sa Simbahan na kung saan ay isang manger ay inahanda. Ang pagsilang ni Jesu Kristo ay ipinagdiriwang sa hating gabi kasama sa Misa de Gallo sa maligaya at mataimtim na paraan.