Caroling

Sa Pilipinas, ipinagdiriwang ng mga kabataan ang pasko sa tradisyonal na Kantang Pamasko – pumupunta sa iba’t ibang bahay at kumakanta ng kantang pasko. Remedyo na mga instrumento tulad ng mga tamborines na gawa ng mga tansan na nasa isang wire. Kasama ang tradisyonal na awit ng “Namamasko po!”, ang mga kabataan o umaawit ay nag-aantabay sa nagmamay-ari ng bahay na bigyan ng pabuya tulad ng barya. Pagkatapos na mabigyan ng barya, ang mga kabataan o mga umawit ay nagpapasalamat sabay kumanta ng “Thank you, thank you, ang babait ninyo, thank you!”

Isang halimbawa ng paskong awit ay ang “Sa may bahay ang aming bati” (Galing kay Jim Ayson’s Maligayang Pasko! Home Page):

Sa may báhay ang áming báti:
"Merry Christmas na maluwalháti!"
Ang pag-íbig, pag siyàng naghári,
Aràw-áraw ay mágiging Paskó lagí!
Chorus:
Ang sanhî po ng pagparíto,
Ay híhingi po ng áginaldo.
Kung sakáli't kami'y perhuwísyo
Pasensya na kayó't kamí'y namámasko!

Ulítin lahàt


Translation:

At the house we greet:
"A Glorious Merry Christmas!"
If Love were to reign,
then everyday would be Christmas!
Chorus:
The reason we came here
is to ask for gifts.
If it so happens we are a bother,
Be patient since we're soliciting for Christmas!