Dekorasyon

Hindi kumpleto ang paskong sa Pilipinas kun wala ang tradisyonal na mga simbolo at dekorasyon ng pasko. Ang mga ilaw o christmas lights sa palawit na palamuti, ang buntot na palamuti sa bituwin ng Bethlehem sa belen, ang laik ng bituwin, Christmas tree, mg hibla o pira pirasong palamuting nagkikislapang kulay ginto o pilak, ang Pilipinas ay may sariling aspeto sa pagpapakita ng araw ng pagdiriwang.

Hindi man ito mahigpit na wani, tuwing panahon ng pasko, ang bahay ng mga Pilipino at mga gusali ay pinagandahan ng mga parol.