Pasko sa Pilipinas

Matatagpuan sa Timog Silangang Asya, ang Pilipinas ay isang nasyon na may mahigit na 7000 islas at kilala bilang “Lugar ng mga Pista”. Lahat ng mga kaganapang selebrasyon ay may importansyang ipinahihiwatig at laging ipinagahahadaan. Ang Pasko sa Pilipinas ay ang pinaka-importanteng selebrasyon para sa mga Pilipino at ang tanging panahon na makikita ang tunay ispirito ng pagkapilipino. Walang mang winter snows o pine trees sa Pilipinas sa Disyembre, pero ang Pilipinas ay subok na makikita at ang oras na dumadami ang bilang ng mga turista dahil sa kakaibang experiensya ng Pasko. Ang tunay na Paskong Pilipino.