Ang Kristiyanong Krus

Sa mga unang dekada, isang malaking Kristianong Krus na gawa na semento ang itinayo sa dulo ng paltok ng bundok na namamasdan mula sa mataas na lugar sa poblasyon ng Palo. Ang Krus na ito ay naging shrine para sa mga relehiyosong katoliko pilgrimo kapag Semana Santa partikular sa Biyernes Santo. Dito kumakampo ang mga tao sa gabi bago mag Biyernes Santo. Sa ngayon, ang Krus ay nakatayo parin dala ang mga konting pagkasira dulot ng kidlat na tumatama sa krus na ito kapag may bagyo na nagaganap.