Mga Opinyon

"Ang aming pag-akyat sa Hill 522 na umaabot nga 522 talampakang pataas ay nakakapagod. Pero pagkatapos naming umakyat at umabot sa dulo, ang tanawin ay napakaganda. Ang pagrarnas ng pag-akyat ay nakakapagbibigay unawa kung ano ang pinagdaanan ng mga sundalong Hapon noong pangalawang Digmaang Pandaigdigan. At para sa akin kung ano ang pinagdaanan ng mga sundalong Hapon noong ay mas mahirap kaysa sa pinagdaanan namin sa pag-akyat ng burol na ito isinasaalang-alang ang ibang mga paktora."

John August Abesamis

"Nang pumunta kami sa Hill 522 para bisitahin at makita ang hukay na lupa na pinupuwestuhan ng sundalo upang hindi makalapit ang kalaban buhanginan na istorbo o balakid sa pagtira na gawa ng mga Hapon sa panahon ng digmaan, ang init ng araw ay talagang mainit para sa akin. Habang kami umaakyat, namalayan ko at naisip ko ang mga sundalong Hapon noong panahon ng digmaan. Mahigit na 50 ng sundalong Hapon ang namatay dito at ito ay isang malaking trahedya. Isipin lang ang gutom at pagod na pinagdaanan nila. Mahirap talagang akyatin ang maliit na bundok na ito at tumago sa mga sundalong Amerikano kapag wala kang nakain at pagod ang nararamdaman mo. Umaasam ako at pinagdarasal ko na wala nang mangyayari na digmaan at hindi na ito mauulit hanggan sa wakas!"

- Irwin Wayne Ortega

"Hindi ko maisip na ang Hill 522 ay naging larangan ng digmaan noong World War II na kung saan maraming tao ang namatay dito. Ang aming pag-aakyat ay nagbigay ng pagod at simpatiya dahil ang maliit na bundok na ito ay nakapagbigay ng karamdaman kung paano kumuha at magdala ng tubig at pagkain sa taas ng gulod na ito. Sa pagaakyat ng subida na ito ay nakakapagod para sa amin, lalong lalo na para sa mga sundalo noong panahon ng digmaan. Dapat natin lahat malaman na ang digmaan ay hindi sagot sa hindi pagkakaunawaan."

- Mark Bency Elpedes

"Nakakapagod itong akyatin, pero habang kami umaakyat, umumpisang naramdaman ko kung anong naramdaman ng mga sundalo noong digmaan, uhawa, pagod at gutom. Maraming Pilipino din ang namatay dito ng mga Hapon at Amerikano noong World War II at maraming Hapon din ang namatay dito ng mga Amerikano at Pilipino gerrilla sa pagtatanggol ng HILL na ito. Kung alam lang ng lahat kung ano ka terible ang digmaan, magkakaroon tayo ng katahimikan."

- Benedicto Gantala Jr.