Ang Leyte Landing Memorial

Ang Leyte Landing Memorial sa Red Beach, Palo, ay ang lugar na kung saan dumaong ang pwersa ng mga Amerikano na pinamumunuan ni Heneral Douglas MacArthur.

Ang Battle of Leyte noong Pacific campaign sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay isang pagsakop at pagsalakay ng pwersa ng mga Amerikano, Australyano at ng mga Gerelyang Pilipino na pinamumunuan ni Heneral Douglas MacArthur sa Leyte,Philippines at nakipagdigmaan laban sa mga sundalo ng Imperyo ng Hapon sa Pilipinas na pinamumunuan ni Heneral Tomoyuki Yamashita mula 17 ng Oktubre 1944 hanggang 31 ng Hulyo 1945. Dahil sa digmaan naitakda ang Kampanya ng Pilipinas para sa ma-ibalik at palayain ang Pilipinas at para matapos ang magtatatlong taong pananatili ng Hapon sa pilipinas.

Ang Battle of Leyte Gulf, ay kilala rin na “The Second Battle of the Philippine Sea„, ay ang pinakamalaking digmaang pandagat sa makabagong kasaysayan. Ang digmaan ng mga kaanib pwersa at ng Imperyo ng Hapon ay naganap sa Pacific Theater of World War II, na nasa karagatan ng Pilipinas sa Leyte mula 23 hanggang 26 ng Oktubre 1944.

Sinubukan ng mga Hapon na wasakin o pabagsakin ang mga Kaalyadong pwersa na naka-estasyon sa Leyte pagkatapos ng matagumpay na pananakop ng mga Kaalyadong pwersa sa Battle of Leyte. Ngunit, ang mga Kaalyadong pwersa ay nagwagi ay tinalo nila ang malakas na pwersa ng Imperyo ng Hapon. Ang digmaan iyon ay ang huli sa isa sa malaking digmaang pandagat sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

Ang "Digmaan" sa Leyte Gulf ay isang kampanya na may apat na makakadurugtong na digmaan: ang Digmaan ng Sibuyan Sea, ang Digmaan ng Surigao Strait, ang Digmaan ng Cape Engaħo at ang Digmaan ng Samar. Sa Leyte Gulf din nakita ang unang paggamit ng mga Hapon ng Kamikaze na eroplano. Isang kamikaze ang bumagsak sa Australian heavy cruiser HMAS Australia noong 21 ng Oktubre, at nagplano ng suicide attack na nagsimula noong 25 ng Oktubre.

pinagkuhaan: http://en.wikipedia.org