Maliban sa rebintador at pagpapaputok, ang mga Pilipino ay mayroong mga paniniwala at gawi na kung saan ay naging na-uugnay at pinapaniwalaang mgbibigay ng swerte, at kasaganaan sa Bagong Taon.

Ang ingay at mga paputok ay pinapaniwalaang nakakapag-alis ng mga masasamang espiritu at mabasbasan ng sagana ang Bagong Taon.
Kailangan ay maglagay ng mga sensilyo o pera sa bulsa para sa susunod na Bagong Taon ay maging masagana.
Kailangan ay buksan ang lahat ng bintana at ilaw sa pintuan para ang lahat ng grasya ay pumasok sa iyong tahanan gaya ng pagtanggap mo sa Bagong Taon.
Ang iba naman ay naniniwala na dapat ay magsuot ng polka dots dahil sa ito raw ay sumisimbulo sa pera, at dapat mayroon itong pera at sensilyo at dapat ito ay kalansingin sa pagdating ng hatinggabi para dumating ang swerte.
Ang iba ay binabayaran ang kanilang mga utang para hindi sila magka-utang sa mga daraan na taon.

Ang countdown para sa Bagong Taon ay mag-iba batay sa bawat pamilya o bawat rehiyon. Sa pagpatak ng 12:00 ng hatinggabi, ang ingay ay nakakabingi, kililing ng mga kampana, mga paputok na naghahari sa kalangitan, mga bata ay napapanganga sa paghanga sa kanilang nakikitang iba’t ibang paputok na namumukadkad sa kalangitan. Ang kalampag at kalantog ay tumataas hanggang sukdulan kung saan ay kasali na rito ang mga bumabatingting ng mga lumang palayok at kawali, busina ng jeep, kotse o motorsiklo, serina ng ambulansya hanggang mag-isang minuto para sa countdown ng Bagong Taon.

Isa rin ito sa mga paboritong gawin ng mga bata ay ang pagtalon ng labindalawa kabeses para sila tumangkad sa darating na taon, kung mataas ang talon, magiging mataas rin ang iyong paglaki. Ang malakas na ingay sa kasayahan ay hind ilang para sa pagdiwang sa Bagong Taon, ito rin ay para sa pagpapa-alis sa mga masasamang espiritu.

Bandang 12:15 ng hatinggabi, ang ingay ay biglang humihinto at ang mga agay-agay ay puno ng mga boses at ang mga pamilya ay nagsisimula ng kumain ng kanilag handa para pagpapasalamat na kung tawagin ay “Media Noche”. Pinapaniwalaan na dapat maghanda ng maraming pagkain sa hapag kainan para sa susunod na Bagong Taon ay magkaroon ng pagkain sa buong taon. Labindalawang bilog na mga prutas na dapat nasa hapag kainan dahil ito ay sumisimbulo sa kasaganahan para sa susunod na labindalawang buwan. Mayroon din misa sa hatinggabi para sa pagtanggap sa Bagong Taon at para pasalamatan ang Diyos sa lahat ng kanyang mga biyaya.

Pinagkuhaan: http://hubpages.com