Ang Bagong Taon sa Pilipinas ay bukod tangi at kakaiba kumpara sa ibang bansa. Ang mga Pilipino ay kilala sa pagkakaroon ng pagkakabala-balaking paniniwala at tradisyon. Isang paraan ng pagdiwa ng Bagong Taon sa Pilipinas ay ang pagsasabog ng paputok, kahit ilang araw bago magbagong taon.

Sa hating gabi, bago mag bagong taon, ang mga pamilya sa Pilipinas ay nagtitipon-tipon at sabay-sabay kumakain sa paniniwala ng pagkakaroon ng mas maraming pagkain sa darating na taon. Ang mga kabataan ay tumatalon ng 12 na beses sa paniniwala na tataas sila sa darating na bagong taon.

Sa Pilipinas, ang pagpapaputok ay isang importanteng parte sa pagdiwa ng Bagong Taon. Ito ay simbolo ng ligaya para sa mga tao. Ang mga paputok ay makikita at itinuturing isang tradisyon na paraan sa maligayang pagbati ng Bagong Taon.

Sinisimulan ang paghahanda ilang araw bago magbagong taon. Ang diwa ng Bagong Taon ay nananatili kahit may maliit na pagbabago sa mga wani ng mga Pilipino.

Mga wani tulad ng pagbabati sa lahat ng swerte at kaligayahan at sa pagpapaalam ng taong nakalipas at sa WELCOMING ng Bagong Taon at REMAINS PREVALENT sa Pilipinas. Pagpapatugtog ng mga masisiglang musika at ibang AMUSEMENTS as ilan sa mga wani na sinusunod ng mga Pilipino.

Isang importanteng wani na sinusunod ng mga Pilipino ay ang Media Noche o sa Hating Gabi. Sa hating Gabi, ang mga miyembro ng pamilya ay nagtitipon-tipon at nagkakaisa sa pagsisimba. Pinaniniwalaan ng mga Pilipino na ang Pagsisimba sa Hating Gabi ay nagsisimbolo ng HOPE para sa masaganang Bagong Taon. Ang pagpapalakas ng mga ingay bilang wani ng mga Pilipino sa Bagong Taon ay hindi lamang nangangahulugang kaligayahan kundi ito pinanniniwalaang pagpapaalis ng mga masasamang ispiritu. Ang mga tao sa Pilipinas ay naniniwala na ang pagpupukpok sa mga kaldero at ang pagpipitpit o papatunog ng mga alarm ng kanilang kotse ay ang pinakaligtas na paraan ng MERRYMAKING sa Bagong Taon.

Ang mga Pilipino ay naniniwala na ang pagDIDISPLAY ng mga makukulay at bilog na prutas at ang pagsusuot ng damit na may mga bilog bilog na mga disenyo ay nagdadala ng swerte dahil ang mga ito ay sumisimbolo na pera. Pareho sa ibang bansa, ang mga Pilipino ay naniniwala na ang pagkakain ng 12 na mansanas sa hating gabi ng Bagong Taon ay magdadala ng swerte sa pag-abot ng taon. At ang tradisyon ng pagbubukas ng mga DOORS sa pinkaunang araw ng bagong taon ay pinaniniwalaang magdadala ng swerte sa Bagong Taon.